Sygdom

SYGDOM!

Hvis en af os bliver syg?

Min mand og ældste datter er også godkendt af kommunen til at passe børnene, så skulle vi blive syg kan de passe børnene.
Hvis dette skulle blive tilfælde, får I besked senest kl. 6.00.

Hvis barnet bliver syg?

Vi kan ikke modtage syge børn i dagplejen, både pga. barnet selv og smittefaren til de andre.